A vállalatvezetés előszava

A GOLDBECK csoport nagy jelentőséget tulajdonít a társadalmi és ökológiai fenntarthatóságnak az üzleti partnerekkel való együttműködés során és a teljes ellátási láncban. Vállalatunk fő ismérve az emberség, a felelősség és az elkötelezettség. Ez a három alapérték jellemzi vállalatunkat és azt, ahogyan ügyfeleinkkel, üzleti partnereinkkel, beszállítóinkkal és munkatársainkkal bánunk. A magatartási kódex alapelveinket és értékeinket rögzíti, továbbá ismerteti az üzleti partnerekkel (a továbbiakban „vállalat”) való együttműködés alapfeltételeit.

 

A kódex különösen a következő nemzetközi irányelveken alapul:

 

  • ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (UN-UDHR)
  • az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek (UNGP)
  • a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkaügyi és szociális normákról szóló egyezményei és ajánlásai
  • a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UN-CRC)
  • a nők jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UN-CEDAW)
  • a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei

 

Elismerjük, hogy a vállalatok felelősséggel tartoznak az összes nemzetközileg elismert emberi jog tiszteletben tartásáért és az emberi jogok megsértésének megelőzéséért, míg az állam kötelessége az emberi jogok védelme és biztosítása.

 

Ez a magatartási kódex minden olyan vállalatra vonatkozik, amely a GOLDBECK csoport vállalatai számára termékeket vagy szolgáltatásokat fejleszt, gyárt és/vagy értékesít, valamint exportál. A GOLDBECK a beszállítóit, valamint azok albeszállítóit és valamennyi alvállalkozóját is kötelezi az alapelvek betartására. Az üzleti tevékenység végzésének helye szerinti országokban mindenkor érvényes nemzeti és nemzetközi törvényeket és előírásokat, valamint a jelen magatartási kódexben foglalt elveket be kell tartani. Az összes hatályos rendelkezés közül mindig azt kell betartani, amelyik a legalkalmasabb a védelmi cél elérésére. A jelen magatartási kódexnek nincs harmadik feleket védő hatása, és a kódex a GOLDBECK vállalatcsoporttal szemben semmilyen követelést nem keletkeztet harmadik felek számára.

 

Ezenkívül az említett normák végrehajtását és nyomon követését megfelelő belső eljárással kell biztosítani. A GOLDBECK jogosult ennek ellenőrzésére.

1. Munkaügyi és emberi jogok